top of page

21. Tautas muzikantu svētki Barkavā


5. un 6. augustā Madonas novada Barkavā notiks XXI Tautas muzikantu svētki, kur muzicēs dažādu Latvijas novadu muzikanti-vecmeistari, kapelas un folkloras kopas. Tāpat svētkos piedalīsies Kapelmeistaru mācību kursu dalībnieki, kuri šonedēļ pilnveidoja muzicēšanas prasmes profesionāļu vadībā.


21. Tautas muzikantu svētkus šogad ieskandinās Kapelmeistaru mācību kursu dalībnieki, kuri no 1. līdz 5. augustam pulcējās Barkavā, lai dalītos pieredzē, pilnveidotu muzicēšanas prasmes un bagātinātos no pētniekiem, instrumentu būves meistariem, tautas muzikantiem, kā arī apgūtu dažādas kopmuzicēšanas prasmes praktiskajās nodarbībās ar kapelu vadītājiem. Kapelmeistaru mācībās piedalījās 25 dalībnieki, kuri gan iepazina no jauna tautas muzicēšanas paņēmienus un tehnikas, gan padziļināja jau esošās zināšanas. Mācību kursus vadīja profesionāļi – lektore Aija Jansone (tērpu mode), Iveta Dukaļska (tautas muzikanta loma, tautas muzicēšanas tradīcija), Lenards Gotlubs (mandolīna), Zane Dukaļska (bubyns), Valters Reiznieks (cītarkokle un cītara), Ansis Ataols Bērziņš (ermoņikas (hromka)), Gunārs Igaunis (cītara un akordeons), Liene Brence (vijole), Andris Kapusts (akordeons).


Piektdien – 5. augustā – plkst. 20.00 Barkavas brīvdabas estrādē XXI Tautas muzikantu svētku atklāšanas koncertā muzicēs gan Kapelmeistaru mācību dalībnieki, gan individuālie muzikanti, gan kapelas.


Sestdien, 6. augustā, plkst. 13.00 Barkavas centrā notiks dižkokles jeb bāga daudzināšana kopā ar Rīgas danču muzikantiem, kā arī dažādu tautas mūzikas instrumentu izrādīšana un individuālo muzikantu saspēle. Pēc tam no plkst. 14.00 līdz 15.00 notiks muzicešana Barkavas centra ielās, bet plkst. 20.00 Barkavas brīvdabas estrādē skanēs XXI Tautas muzikantu svētku dižkoncerts un notiks zaļumballe.


Šogad svētkos muzicēs Nikolajs Zaharovs (Rīga), Jānis Gipters (Daugavpils novads, Vabole), Māris Meisters un Lidija Veidemane (Valmieras novads, Sēļi), Ansis Ataols Bērziņš (Rīga), Einārs Kvilis (Rīga), Pēteris Belinskis (Rēzeknes novads, Rogovka), Uģis Vītiņš (Rūjiena), Jana Slokenberga (Valmieras novads, Sēļi), Valters Reiznieks (Limbaži), Barkavas kultūras nama kapela (Madonas novads, Barkava), Rasma un Gunārs Igauņi (Rēzeknes novads, Gaigalava), kapela “Sveicynojam, vielejam” (Ludzas novads, Salnava), muzikantu grupa “Dzilna” (Rīga), Laimas lauku kapela (Balvu novads, Krišjāņi), radošā apvienība “Ar dziesmu sirdī” (Madonas novads, Ērgļi), muzikantu apvienība “Retro” (Gulbene), Tautas mūzikas kopa “Sēļu muižas muzikanti” (Valmieras novads, Sēļi), kapela “Ziemeļmala” (Limbaži), Vīksnas folkloras kopa “Olūts” (Balvu novads, Vīksna), Rīgas danči (Rīga), Tihovsku ģimene (Ludza), Līvenhofas muzikanti (Līvāni), Brocēnu kapela “Pēterpogas” (Saldus novads, Brocēni).


XXI Tautas muzikantu svētkus organizē Tautas muzikantu biedrība sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību, atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds un Barkavas pagasta pārvalde.


Tautas muzikantu svētki ir nozīmīgs pasākums Latvijas novadu muzikantiem-vecmeistariem un tradicionālās kultūras (īpaši mūzikas) pētniekiem, kas ļauj dziļāk izprast sadzīves muzicēšanas tradīciju, muzikantu grupu repertuāra veidošanas īpatnības, instrumentu spēles manieri, kā arī mūzikas instrumentu izgatavošanas un pielietošanas iespējas. Pirmie tautas muzikantu svētki Barkavā notika 2001. gadā un katru gadu turpina tautas muzicēšanas tradīcijas pārmantot no paaudzes paaudzē. Laika posmā no 2006.– 2018. gadam svētku pasākumi notika Viļānos un Barkavā.


Divdesmit gadu laikā ir nomainījusies tautas muzikantu svētku dalībnieku paaudze, kas piedalās svētkos. Ikgadējie svētki ir veicinājuši instrumentu spēles apgūšanu vidējās un jaunākās paaudzes muzikantu vidū, tāpat šajā periodā ir izveidojušās gan vairākas muzikantu grupas, gan mūzikas instrumentu izgatavošanas un remontdarbnīcas, sekmējot jaunu amata prasmju rašanos.21. Tautas muzikantu svētku programma:


5. augusts, piektdiena

  • 20.00 Svētku atklāšanas vakara koncerts un danču nakts Barkavas brīvdabas estrādē


6. augusts, sestdiena

  • 13.00 Dižkokles – bāga daudzināšana kopā ar Rīgas danču muzikantiem, tautas mūzikas instrumentu izrādīšana un individuālo muzikantu saspēle Barkavas centrā


  • 14.00–15.00 Ielu muzicēšana Barkavas centra ielās

  • 9.00–15.00 Apskatāmas izstādes Barkavas centrā un kultūras namā:

· “Barkavas pūra lādes veltes”,

· Piparmētru kolekcija,

· “Grāmatu otrā dzīve” – Lienes Kābeles orimoto tehnikā veidota izstāde,

· Barkavas vēstures izstāde,

· “Lauku muzikanti Madonas novadā 20. gadsimtā” – Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja ceļojošā izstāde


  • 15.00–17.00 Piepūšamās atrakcijas, ūdens atrakcijas, seju apgleznošana, balonu figūru locīšana Lielā Dīķa teritorijā


  • 20.00 Svētku dižkoncerts un zaļumballe Barkavas brīvdabas estrādē


Pasākumos ieeja brīva

bottom of page