top of page

Tautas muzikantu saietam Pušmucovā 20. jubileja

Updated: Dec 15, 2023

30. septembrī plkst. 19.00 Ludzas novada Pušmucovā notiks jau 20. Tautas muzikantu saiets, kurā muzicēs kā individuālie muzikanti, tā arī muzikantu grupas. Jubilejas reizē paredzēta arī muzikantu godināšana.


Tautas muzikantu saiets Pušmucovā pirms 20 gadiem 2003. gadā bija pirmais ne vien toreizējā Ludzas rajonā, bet arī pirmais pasākums Latvijā, uz kuru aicināja muzicēt individuālos tautas muzikantus jeb “mājas” muzikantus. Muzikanti-vecmeistari no mūzikas skolu skolotājiem un citiem skatuves muzikantiem atšķiras ar to, ka muzicēšanas prasmes apguvuši pašmācības ceļā un pārmantojuši tās no paaudzes paaudzē. Rūpi par apkārtnes muzikantu apzināšanu un pulcināšanu Pušmucovā uzņemas kultūras nama vadītāja Inta

Domarka.


Arī šogad, 20. Tautas muzikantu saietā Pušmucovā uzstāsies muzikanti, kuri tajā piedalās katru gadu 20 gadus pēc kārtas, piemēram, Dainis Ločmelis (Ludzas novads, Salnava), Aivars Zeiļuks (Ludzas novads, Salnava), Zinaīda Kaupuža (Ludza) u.c.


Šogad saietā muzicēs vairāk nekā 60 dalībnieki, tostarp arī Zinaīda Poltanova-Ločmele (Ludzas novads, Salnava), Arta Galvanovska (Ludzas novads, Salnava), Mārtiņš Jurciņš (Ludzas novads, Kārsava), Vladimirs Mihaiļuks (Ludzas novads, Ņukši), Eventijs Zelčs (Balvi), Leons Bērziņš (Balvi), Andris Kazinovskis (Balvi), Genādijs Rudakovs (Balvu novads, Žīguri), Vitālijs Plešs (Balvu novads, Vectilža), Venērs Dūre (Balvu novads, Rugāji), Jānis Mukans (Daugavpils), Irēna Znūteņa (Rēzekne), Pēteris Belinskis (Rēzeknes novads, Rogovka), Pušmucovas etnogrāfiskais ansamblis “Olūti” (Ludzas novads, Pušmucova), Salnavas kapela “Sveicynojam vielejam” (Ludzas novads, Salnava), kapela “Malnavas muzikanti” (Ludzas novads, Malnava), Zvirgzdenes kapela “Saime” (Ludzas novads, Zvirgzdene), Baltinavas kapela (Balvu novads, Baltinava), Tautas mūzikas kopa “Sēļu muižas muzikanti” (Mazsalacas novads, Sēļi), duets “Arrē” (Ludzas novads, Cibla) u.c.


Ieeja pasākumā – bezmaksas.

20. Tautas muzikantu saietu Pušmucovā atbalsta Ludzas novada pašvaldība, Tautas muzikantu biedrība un Pušmucovas pagasta pārvaldes, bibliotēkas un kultūras nama darbinieki ar savu brīvprātīgo ieguldīto darbu.Comentarios


bottom of page