top of page

XIX Tautas muzikantu saiets "Večerinka Pušmucovā"


24. septembrī plkst. 18.00 Ludzas novada Pušmucovā notiks 19. Tautas muzikantu saiets, kur pulcēsies gan individuālie muzikanti, gan muzikantu grupas.


Saglabājot un popularizējot tradicionālo mūziku tieši lauku kultūrvidē, kas ir tautas muzicēšanas dabiskā vide, Ludzas novada Pušmucovā jau 19. reizi satiksies muzikanti-vecmeistari, individuālie muzikanti un muzikantu grupas.


19. Tautas muzikantu svētkos Pušmucovā muzicēs Zinaīda Kaupuža (Ludza), Dainis Ločmelis (Ludzas novads, Salnavas pagasts), Vladimirs Mihaiļuks (Ludzas novads, Nūkši), Pēteris Belinskis (Rēzeknes novads, Rogovka), Mārtiņš Jurciņš (Rēzeknes novads, Lendži), Aija Keiša (Balvu novads, Baltinavas pagasts), Pēteris Laganovskis (Balvu novads, Baltinavas pagasts), Vitālijs Pless (Balvu novads,Vectilža), Leons Bērziņš (Balvi), Aivars Zelčs un Eventijs Zelčs (Balvi), Māris Meisters un Lidija Veidmane (Mazsalacas novads, Sēļu pagasts), Nikolajs Zaharovs (Rīga), Zvirgzdenes lauku kapela (Ludzas novads, Zvirgzdenes pagasts), Malnavas kapela “Malnavas muzikanti’ (Ludzas novads, Malnavas pagasts), Salnavas kapela “Sveicynojam vielejam” (Ludzas novads, Salnava), Tautas mūzikas kopa “Sēļu muižas muzikanti” (Mazsalacas novads, Sēļu pagasts) un dāmu grupa “AMMA” (Balvu novads, Briežuciems).


Ieeja pasākumā – bezmaksas.

Pasākumu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds, Tautas muzikantu biedrība, Ludzas novada pašvaldība un Pušmucovas kultūras nams.

bottom of page