top of page

Notikumi 2023

Augusts 2023

22. Tautas muzikantu svētki Barkavā

4.–5. augusts, Barkava, Madonas novads

Tautas muzikantu svētki notiek katru gadu kopš 2001.gada. Tas ir nozīmīgākais pasākums Latvijas novadu muzikantiem-vecmeistariem, kapelām, folkloras kopu muzikantu grupām un tradicionālās kultūras pētniekiem un speciālistiem. Uz svētkiem parasti pulcējas vairāk kā 150 dalībnieki un tos apmeklē apmēram 300–500 skatītāji. Pasākuma dalībniekiem ir iespēja izprast sadzīves muzicēšanas tradīciju, muzikantu grupu repertuāra veidošanas īpatnības, instrumentu spēles manieri, izgatavošanas un pielietošanas iespējas.

Kontaktpersona:

Līva Romanovska, Barkavas kultūras nama direktore,

liva.romanovska@madona.lv 

Iveta Dukaļska, Tautas muzikantu biedrības vadītāja,

ivetadukalska@inbox.lv

Profesionālās pilnveides kursi “2. Kapelmeistaru mācību nometne”

1.–4. augusts, Barkava, Madonas novads

Nometne ir paredzēta muzikantu grupu, kapelu vadītājiem, muzikantiem un citiem interesentiem. Apmācības organizē Tautas muzikantu biedrība sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru. Programmā paredzētas lekcijas, praktiskā instrumentu spēles apmācība, kopmuzicēšana un nometnes noslēgumā dalība 22.Tautas muzikantu svētkos Barkavā.

Kontaktpersona:

Iveta Dukaļska, Tautas muzikantu biedrības vadītāja,

ivetadukalska@inbox.lv

Notikumi 2022

Maijs 2022

Tautas mūzikas svētki „Trīdeksnis” ar igauņu un lietuviešu muzikantu piedalīšanos

28. maijs, Silnieku kalns, Praulienas pagasts, Madonas novads

Sadarbībā ar Madonas novadu, iecerēta amatu un tautas mūzikas svētku „Trīdeksnis” rīkošana Praulienas pagasta Silnieku kalnā 28.maijā (datums tiks precizēts). Akcents uz amatniecību, tautas mūziku, koklēm un  viesu uzņemšanu no Baltijas valstīm.

Kontaktpersona:

Imants Pulkstenis – pasākuma organizators,

imantspulkstenis@madona.lv

Jūnijs 2022

XXII Latvijas tautas mūzikas svētki 

4. jūnijs, Jaunjelgava, Liepu parka estrāde

Svētkos aicināti piedalīties tautas mūzikas ansambļi, kapelas, folkloras ansambļi un citi kolektīvi, kuri spēlē instrumentālo tautas mūziku, tautas mūzikas apdares un interpretācijas.

Kontaktpersona:

Anita Ostrovska, Jaunjelgavas kultūras centra direktore, anita.ostrovska@jaunjelgava.lv

Jūlijs 2022

Nakts muzicēšanas un dziedāšanas festivāls „Laidene”

2. jūlijs, Lakstīgalu sala, Viļāni, Rēzeknes novads

Festivāla organizatori ir Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Viļānu apvienības pārvalde” un Viļānu kultūras nams sadarbībā ar Tautas muzikantu biedrību, kas vēlas „iedzīvināt” jaunu, interesantu, saturīgu un  pētniecisku festivālu dažādu  tautas tradīciju, dzīves gudrību zinātājiem un  pratējiem, kura laikā kurināsim ugunskurus, notiks nakts tirdziņš, baudīsim kulinārā mantojuma pratēju gardumus, dziedāsim kopā tautā labi pazīstamās dziesmas (tautasdziesmas, ziņģes), stāstīsim jokus, atgadījumus, muzicēsim, reklamēsim un rādīsim amatu prasmes u.c.

Kontaktpersona:

Margarita Cakula, Viļānu kultūras nama vadītāja, vilanu_kn@inbox.lv

Iveta Dukaļska, Tautas muzikantu biedrība, ivetadukalska@inbox.lv

Ermoņiku skaņas

16. jūlijs, Medņevas tautas nams, Semenova, Medņevas pagasts, Balvu novads

Muzikantu saiets Medņevā „Ermoņiku skaņas” aizsākās 2006.gadā. Pasākuma idejas autori un realizētāji ir Medņevas tautas nama vadītāja Skaidrīte Šaicāne un muzikants, ermoņiku spēlētājs Jāzeps Zaremba.

Šogad pasākums notiks jau 16. reizi. Pasākuma dalībnieki ir ermoņiku spēlmaņi no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.

Kontaktpersona:

Skaidrīte Šaicāne, Medņevas tautas nama vadītāja,  skaidritesaicane@inbox.lv

4. dziesminieku un bardu saiets „Kūlenis Silnieku kalnā”

23. jūlijs, Silnieku kalns, Praulienas pagasts, Madonas novads; Madonas alus teritorija

Pasākums notiks jau ceturto reizi. Pirmos trīs pasākumus bardu mūzikas cienītāji varēja baudīt Aronas kalnā, kuros viesi ir bijuši, Vincents Kūkojs, Kārlis Kazāks, Laimis Rācenājs un draugi, Ieva Akurātere, kā arī vietējie dziesminieki – Intars Zommers, Vita Krūmiņa, atvērta muzikantu kopa „Izkapts” un daudzi citi. Par tradīciju ir kļuvusi folkloras kopas „Praulits„ muzicēšana, kur veiksmīga sadarbība bija ar spožo akordeonistu Kasparu Gulbi.

Kontaktpersona:

Imants Pulkstenis, pasākuma organizators,

imantspulkstenis@madona.lv

Augusts 2022

Tautas mūzikas grupu, kapelu vadītāju un muzikantu apmācības – nometne

1.–5. augusts, Barkava, Madonas novads

Nometne ir paredzēta muzikantu grupu, kapelu vadītājiem, muzikantiem un citiem interesentiem. Apmācības organizē Tautas muzikantu biedrība sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru. Programmā paredzētas lekcijas, praktiskā instrumentu spēles apmācība, kopmuzicēšana un nometnes noslēgumā dalība 21.Tautas muzikantu svētkos Barkavā.

Kontaktpersona:

Iveta Dukaļska, Tautas muzikantu biedrības vadītāja,

ivetadukalska@inbox.lv

21. Tautas muzikantu svētki Barkavā

5.–7. augusts, Barkava, Madonas novads

Tautas muzikantu svētki notiek katru gadu kopš 2001.gada. Tas ir nozīmīgākais pasākums Latvijas novadu muzikantiem-vecmeistariem, kapelām, folkloras kopu muzikantu grupām un tradicionālās kultūras pētniekiem un speciālistiem. Uz svētkiem parasti pulcējas vairāk kā 150 dalībnieki un tos apmeklē apmēram 300–500 skatītāji. Pasākuma dalībniekiem ir iespēja izprast sadzīves muzicēšanas tradīciju, muzikantu grupu repertuāra veidošanas īpatnības, instrumentu spēles manieri, izgatavošanas un pielietošanas iespējas.

Kontaktpersona:

Līva Romanovska, Barkavas kultūras nama direktore,

liva.romanovska@madona.lv 

Iveta Dukaļska, Tautas muzikantu biedrības vadītāja,

ivetadukalska@inbox.lv

Kokneses Ziņģei – 10

13. augusts, Kokneses parks, Koknese, Aizkraukles novads

Vairāk ziņģējam, arī muzicējam, mazliet pat dancojam, ir arī pa kādam stāstniekam. Ļoti priecājamies arī par amatniekiem! 8 reizes Kokneses ziņģe pulcināja dalībniekus un skatītājus Kokneses kultūras namā, bet tā kā tas palika par mazu, Ziņģe iznāca Kokneses parka zaļumos.
Dalībnieku skaits līdz 200. Grupas līdz 20. 

Kontaktpersona:

Inguna Žogota,
folkloras kopas „Urgas” vadītāja,
ingunazogota@inbox.lv

Septembris 2022

19. Tautas muzikantu saiets Pušmucovā

24. septembris, Pušmucovas kultūras nams, Pušmucova, Ludzas novads

Tautas muzikantu saiets novadā jaunajiem muzikantiem vai muzikantu grupām ir pirmie publiskās uzstāšanās pasākumi pirms dalības lielākos muzicēšanas tradīcijai veltītajos festivālos. Muzikantu saieti novados nodrošina sadarbību ar ārzemju muzikantu grupām, kā arī muzicēšanas popularizēšanu tieši lauku kultūrvidē, kas ir tautas muzicēšanas dabiskā vide. Projekta noslēguma pasākums tiek organizēts 2 daļās, kur 1.daļa ir muzikantu-vecmeistaru, individuālo muzikantu un muzikantu grupu satikšanās, 2.daļā notiek deju vakars/večerinka, kurā muzicē muzikantu grupas un individuālie muzikanti, muzikanti-vecmeistari.

Kontaktpersona:

Inta Domarka, Pušmucovas kultūras nama vadītāja,

inta.domarka@inbox.lv

Iveta Dukaļska, Tautas muzikantu biedrības vadītāja,

ivetadukalska@inbox.lv

Novembris 2022

Večerinka Medņevā

26. novembris, Medņevas tautas nams, Semenova, Medņevas pagasts, Balvu novads

Večerinka Medņevā jau daudzus gadus ir mīlēts un cienīts pasākums, jo katru gadu apmeklētāji ir  zvanījuši un pieteikuši galdiņus, lai kopā atpūstos pēc rudens darbu veikuma, lai kopā ar muzikantiem sevi uzlādētu, gūtu prieku  un enerģiju turpmākajiem darbiem.

Kontaktpersona:

Skaidrīte Šaicāne, Medņevas tautas nama vadītāja,  skaidritesaicane@inbox.lv

Decembris 2022

5. Tautas muzikantu saiets Sēļu muižā

10. decembris, Sēļu muiža, Sēļi, Valmieras novads

Tautas muzikantu saietā kopā muzicēs gan Ziemeļvidzemes novadu muzikanti–vecmeistari, kapelas un folkloras kopas, gan viesi, popularizējot tradicionālo instrumentālo mūziku mūsdienu kultūrvidē un apliecinot, ka tautas muzicēšanas prasmju nodošana jaunākajai paaudzei ir vērtība, kas palīdz augt tautai gara stiprumā.

Kontaktpersona:

Skaidrīte Šaicāne, Medņevas tautas nama vadītāja,  skaidritesaicane@inbox.lv

5. Tautas muzikantu saiets Sēļu muižā

10. decembris, Sēļu muiža, Sēļi, Valmieras novads

Tautas muzikantu saietā kopā muzicēs gan Ziemeļvidzemes novadu muzikanti-vecmeistari, kapelas un folkloras kopas, gan viesi, popularizējot tradicionālo instrumentālo mūziku mūsdienu kultūrvidē un apliecinot, ka tautas muzicēšanas prasmju nodošana jaunākajai paaudzei ir vērtība, kas palīdz augt tautai gara stiprumā.

Kontaktpersona:

Ināra Blūma, Sēļu muižas vadītāja

inara.bluma@valmierasnovads.lv

Iveta Dukaļska, Tautas muzikantu biedrības vadītāja,

ivetadukalska@inbox.lv

bottom of page