top of page

Par projektu

Projekta  „Iepazīsti un mācies spēlēt bubynu!” mērķis ir tradicionālo tautas mūzikas instrumentu pielietojamības aktualizēšana 21..gadsimta kultūrvidē, kura rezultātā ir izveidota mājaslapa www.skaniarmani.lv, līdz ar to aktīvāk notiks informācijas par tautas mūziku un muzikantiem aprite, tiks nodrošinātas apmācības digitālajā vidē bubyna spēles prasmju apgūšanai un tālākai instrumenta pielietojamības attīstībai dažādos mūzikas žanros.

2017. gadā rāmja bungas – bubyns tika iekļauts Latvijas Nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā kā saglabājama un tālāk nododama kultūras vērtība.

 

Projekta ideja ir tapusi, sadarbojoties Tautas muzikantu biedrībai ar Zani Dukaļsku, kas ir viena no jaunākās paaudzes bubyna spēles tradīcijas nesējām Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Mājas lapas saturs ir veidots, pamatojoties uz Z.Dukaļskas 2020..gadā izstrādāto maģistra darbu „Rāmja bungu – bubyna tradīcija Latgalē”, kā arī Tautas muzikantu biedrības savāktajiem materiāliem. 

 

Projekta ietvaros ir apzināti individuālie muzikanti un muzikantu grupas, kuri spēlē instrumentu un to izmanto muzikantu grupu sastāvos, apzināti instrumenta izgatavošanas meistari, video formātā tiek piedāvāta instrumenta spēles pamattehnikas apgūšana.

Zane Dukaļska 

Bubyna spēles tradīcijas nesēja

FB_IMG_1641238385732.jpg

Par bubynu interesēties sāku, uzsākot dalību Rēzeknes folkloras kopā „Vīteri” (kopš 2007..gada). Sākumā instrumenta spēli mācījos no video materiāla par tautas muzikantiem, īpaši Pētera Vereba no Dagdas spēles prasmi.

 

Vēlāk uzsāku instrumenta pētniecību, studējot Latvijas Universitātē bakalaura un maģistra studijās un piedaloties folkloras ekspedīcijās, kā arī bubyna spēles prasmi apgūstot pie etnomuzikoloģes Rimas Garsonienes Lietuvā. Vairākus gadus bubynu spēlēju postfolkloras grupā „Rikši” (2010–2018) u.c. muzikālos projektos.

 

Kopš 2010. gada vadu praktiskās instrumenta spēles meistarklases klātienē vai digitālajā vidē. Šobrīd spēlēju muzikālajā apvienībā „Dzilna”.

Par biedrību

Video no 19. Tautas muzikantu svētkiem Barkavā

Tautas muzikantu biedrība izveidota un darbojas kopš 2006. gada, tajā apvienojušies 19 biedri. Biedrība dibināta uz nenoteiktu laiku un tajā aizvien var iestāties ikviens interesents. 

Biedrības galvenie mērķi un uzdevumi ir tradicionālās kultūras saglabāšanas un pārmantošanas procesa nodrošināšana, kultūrvēsturiskā materiālā un nemateriālā mantojuma izpēte, saglabāšana un popularizēšana, kā arī mūžizglītības pasākumu nodrošināšana dažādu vecumu iedzīvotājiem, organizējot mācības, nometnes, ekspedīcijas, seminārus, konferences, meistardarbnīcas, akcijas, kultūras un izglītības pasākumus.

Tautas muzikantu biedrība sadarbojas ar novadu pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un citās valstīs. Organizē pētniecības projektus, tautas mūzikas festivālus (piem. „Ziņģētāju un stāstnieku vakars”, „Tautas muzikantu svētki” u.c.), sniedz konsultācijas, organizē un vada dažādus projektus u.c.

2017. gadā rāmja bungas – bubyns ir iekļauts Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, un biedrība ir devusi ievērojamu ieguldījumu bubyna popularizēšanā 20 gadu garumā, regulāri organizējot tautas mūzikas pasākumus, meistardarbnīcas, popularizējot amatu – tautas muzikants, tāpat ir apzināti bubyna spēles pratēji dažādās muzikantu paaudzēs.

Iveta Dukaļska 

Tautas muzikantu biedrības vadītāja

Iveta_bilde.jpg

Mana izpratne par tradīciju nāk no ģimenes, kurā vectēva māsa bija godu saimniece un mana mamma sākumā bija godu saimnieces palīdze. Vēlāk mamma pārmantoja prasmes un patstāvīgi kļuva par godu saimnieci.

 

Savukārt vectēvs bija muzikants, kurš spēlēja godus un večerinkas. Balstoties uz iegūtajām praktiskajām zināšanām par latvisko un īpaši latgalisko dzīvesziņu jau bērnībā, 2001. gada uzsāku tautas muzicēšanas un ar to saistīto tradīciju pētniecību, kas kļuva par manu pamatu bakalaura, maģistra un doktora studijām.

 

Bubyna spēli esmu apguvusi no tautas muzikantiem un arī etomuzikoleģes Rimas Garsonienes (Lietuvā) meistardarbnīcās. Bubyna spēles prasmi esmu nodevusi vairākiem saviem skolniekiem – folkloristiem.

Projekta izstrādes partneri

11659217_664375173698277_1035102082441190110_n.jpg
krasainais_logo KKF.jpg
MEDIA.png
bottom of page