top of page

Projekti

Tradicionālā māksla kā instruments pieaugušo pedagogu sociālās integrācijas prasmju uzlabošanai

Noslēdzies Alytus mūzikas skolas Lietuvā (Alytus music school, Lithuania / Alytaus muzikos mokykla) sadarbībā ar Tautas muzikantu biedrību Latvijā un Sārdes izglītības fondu Igaunijā (Saarde Educational Foundation, Estonia / Saarde Hariduselu SA) Ziemeļvalstu Ministru padomes NORDPLUS programmas pieaugušo izglītības apakšprogrammā sociālas integrācijas projekts “Tradicionālā māksla kā instruments pieaugušo pedagogu sociālās integrācijas prasmju uzlabošanai” (Nr. NPAD-2023/10349).


Projekta ietvaros ir notikušas pieaugušo apmācības par sociālās iekļaušanas metodēm darbam ar senioriem 60+ trīs valstīs. Sociālās iekļaušanas metodes pamatā tika izmantota tradicionālā tautas mūzika: tika apzināti un intervēti tautas muzikanti, organizētas muzikantu tikšanās pasākumos u.c.


Projekta noslēgumā pieaugušo izglītotāji izstrādāja trīs darbības modeļus, lai pedagogs spētu veik iekļaujošo darbu ar senioriem 60+, pamatojoties uz tradicionālo kultūru. 

majaslapai biedriba.png
majaslapai biedriba (1).png
proj.jpg

2024. gada martā Lietuvā, Alytus, projekta dalībnieki, tostarp Tautas muzikantu biedrības pārstāves, sadarbojoties ar lietuviešu un igauņu pedagogiem, izstrādāja kompetenču modeļus darbam ar senioriem-muzikantiem, kā arī iesaistījās vietējās kopienas aktivitātēs un tikās ar tautas muzikantiem. 

nordplus igaunija.jpg

2023. gada septembrī projekta dalībnieki piedalījās profesionālās pilnveides mācībās Kilingi-Nemmē, Igaunijā, kur dalījās pieredzē, kā seniorus, kuri pašmācības ceļā ir apguvuši kādu mūzikas instrumenta spēli, iedrošināt un iesaistīt vietējās kopienas aktivitātēs, pamanot  jaunus talantus un novērtējot tautas muzikantu prasmes.

Igaunija (6).jpg

2023. gada augustā projekta dalībnieki – Igaunijas un Lietuvas pedagogi viesojās Latvijā, Madonas novada Barkavā, kur iesaistījās ne tikai NORDPLUS projekta aktivitātēs, bet arī 2.Kapelmeistaru mācību nometnes nodarbībās un 22.Tautas muzikantu svētku pasākumos. 

Tautas muzikantu biedrība ar lietuviešu un igauņu kolēģiem dalījās pieredzē, kā dažādu paaudžu muzikanti vienojas kopīgā muzicēšanā, pārmanto tradīcijas no paaudzes paaudzē un iesaistās sociālajā dzīvē.

5_Latvia (1).jpg

Projekts „Kapelmeistaru mācību nometne Barkavā”

2022. gada 1. augusts–5. augusts

Projekts „Kapelmeistaru mācību nometne Barkavā” ir Tautas muzikantu biedrības, Latvijas Nacionālā kultūras centra un Madonas novada Barkavas kultūras nama sadarbības projekts, kas nodrošinās vienas nedēļas teorētiskās un praktiskās mācības tautas mūzikas grupu, kapelu vadītājiem un citiem muzikantiem, individuālajiem interesentiem.

 

Pēc Latvijas Nacionālā kultūras centra datiem 2020. gadā Latvijas novados darbojās 81 tautas mūzikas kolektīvs (https://www.lnkc.gov.lv/lv/tautas-muzika). Visbiežāk darbojošos kolektīvu vadītājiem nav speciālu zināšanu par tautas muzicēšanas tradīciju, tāpēc, organizējot mācību nometni, kolektīvu vadītājiem būs iespēja gūt savstarpējo pieredzes apmaiņu un iegūt teorētiskās un praktiskās zināšanas no pētniekiem, instrumentu būves meistariem, tautas muzikantiem, kā arī apgūt dažādas kopmuzicēšanas prasmes praktiskajās nodarbībās ar kapelu vadītājiem.

Projektu finansē Valsts kultūrkapitāla fonds.

muzykantu bidreiba.jpg

Projekts „Tautas muzikantu biedrības radošās darbības nodrošināšana.”

Valsts Kultūrkapitāla fonds mērķprogrammā „Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts” ir piešķīris finansējumu Tautas muzikantu biedrības projektam „Tautas muzikantu biedrības radošās darbības nodrošināšana” (Līg. nr. 2022-1-TRK-M03005). Projekta realizācijas gaitā tiks organizētas lekcijas, semināri, meistardarbnīcas tautas mūzikas grupu, kapelu vadītājiem un citiem interesentiem, organizēti tautas muzicēšanas pasākumi, apkopota dažādu sadarbības partneru piedāvātā informācija-plāns par organizētajiem pasākumiem u.c. aktualitātes.

11659217_664375173698277_1035102082441190110_n.jpg
bottom of page