top of page

NORDPLUS projekta turpinājums Igaunijā

Updated: Dec 15, 2023


Alytus mūzikas skola Lietuvā (Alytus music school, Lithuania/ Alytaus muzikos mokykla) sadarbībā ar Tautas muzikantu biedrību Latvijā un Sārdes izglītības fondu Igaunijā (Saarde Educational Foundation, Estonia/ Saarde Hariduselu SA) Ziemeļvalstu Ministru padomes NORDPLUS programmas pieaugušo izglītības apakšprogrammā realizē sociālas integrācijas projektu “Tradicionālā māksla kā instruments pieaugušo pedagogu sociālās integrācijas prasmju uzlabošanai” (Nr. NPAD-2023/10349).


Septembrī projekta dalībnieki piedalījās profesionālās pilnveides mācībās Kilingi-Nemmē, Igaunijā, kur dalījās pieredzē, kā seniorus, kuri pašmācības ceļā ir apguvuši kādu mūzikas instrumenta spēli, iedrošināt un iesaistīt vietējās kopienas aktivitātēs, pamanot jaunus talantus un novērtējot tautas muzikantu prasmes.


bottom of page